< class="main pagebox" data-tmplid="d04acd5a-f6e8-e51b-7cf4-0f7b9a525c66"><>< id="w_wbox-1544499029887" class="w_wbox-001" data-tmpl="true">< class="w_wbox"> < id="content_box-1544499029887" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox">< id="w_common_text-1544086872555" class="reset_style" data-tmpl="true"><>

< id="w_-1544086835405" class="w_-002" data-tmpl="true">< class="w_ animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> < src="http://1.yun300.cn//reixiandianhau_04.png?tenantId=41135&viewType=1&k=1606198653000" alt="热线电话" title="热线电话" width="100%" height="100%" /> < id="w_-1544499059957" class="w_-002" data-tmpl="true">< class="w_ animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> < src="http://1.yun300.cn//logo_002.jpg?tenantId=41135&viewType=1&k=1606198653000" alt="上海建筑设计院有限公司" title="上海建筑设计院有限公司" width="100%" height="100%" /> < id="c_nav_main-15444986326300894" class="c_nav_main-43002" data-tmpl="true"> < > < id="w_bbox-1544092119275" class="w_bbox-001" data-tmpl="true">< class="w_bbox"> < id="content_box-1544092119275" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox">< id="w_common_text-1578047593794" class="reset_style" data-tmpl="true"><>

版权所有 2018 上海建筑设计院(集团)有限公司

< id="w_common_text-1578047688928" class="reset_style" data-tmpl="true"><>

网站建设:中企动力 上海

< id="c_public_htmlCode-15784475653204204" class="c_public_htmlCode-01001" data-tmpl="true"> < id="w_wbox-1544096164195" class="w_wbox-001">< class="w_wbox"> < id="content_box-1544096164195" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox"> < id="w_wbox-1544096164205" class="w_wbox-001">< class="w_wbox"> < id="content_box-1544096164205" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox">< id="c_breadcrumb_nav-1544096164240" class="c_breadcrumb_nav-02001"> < class="e_box e_box-000 p_breadcrumbList" data-ename="面包屑导航"> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumbFirst "> < class="font"> 首页 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end "> < class="font">> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumb contentBox "> < class="font"> 电子巴士 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end "> < class="font">> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumb contentBox "> < class="font"> 文化建设 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end "> < class="font">> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-000 p_breadcrumbCurrent"> < class="font"> 2019年1月29日设计院员工一年一度的"家庭盛会"。 < id="w_rbox-1544096164215" class="w_rbox-001">< class="w_rbox"> < id="content_box-1544096164215" class="e_rbox e_Rbox-000 p_rbox">< id="w_common_text-1544096164235" class="reset_style"><>

电子巴士

< id="c_news_detail-15440961948288826" class="c_news_detail-01001"> < class="e_box e_articles-001 p_NewsDetail "> < class="e_box e_box-001 p_news"> < class="e_box e_box-000 p_header"> < class="e_box e_box-000 p_TitleBoxA">

< class="font"> 2019年1月29日设计院员工一年一度的"家庭盛会"。

< class="e_box e_box-000 p_AssistInfo"> < class="e_box e_box-000 p_about"> < class="e_box e_box-000 p_InteractionInfo"> < class="e_box e_box-000 p_ViewBox"> < class="e_title e_AssistName-001 p_AssistNameE"> < class="font">浏览量 < class="e_title e_AssistInfo-001 p_view" infoDetailId="86"> < class="font"> < class="e_line e_ArticleHline-001 p_ArticleHline"> < class="e_box e_box-000 p_content ">
< class="resetHtmlCssStyle"> < class='reset_style js-reset_style js-adapMobile '>

2019年1月29日,上海建筑设计院有限公司在嘉定举办了2018年度年终总结表彰大会暨2019年度迎新联欢会,也是企业和员工一年一度的"家庭盛会"。

表彰会后,一台丰富多彩的晚会马上开始了,今晚,领导、嘉宾和员工们都是主角,整场晚会在创新、创意、竞争、演艺中进行,中间穿插了各项抽奖活动。各个所室群策群力,会前2个月就开始精心筹备节目,发挥建筑设计师的特长,提前录制和编辑了精美的视频大片。专业设计师们表演了多个风格迥异、精彩纷呈的节目,欢呼声、呐喊声、释放无比压力的笑声,整个会场都被我们的激情融化,被我们的热情融化!

< class="describe htmledit" id="infoContent">

< alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/rQ0Poc0JTL6lAdQCyMthGg.jpg" id="518" src="/html/repository/image/rQ0Poc0JTL6lAdQCyMthGg.jpg" style="width: 390px; height: 291px; margin-top: 5px; margin-left: 5px;"> < alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/TNaJqb6DRQ2Il6Jxfc5h-g.jpg" id="519" src="/html/repository/image/TNaJqb6DRQ2Il6Jxfc5h-g.jpg" style="width: 390px; height: 293px; margin-top: 5px;">

< alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/IaHIkyCkR2WNhJPa8cqzig.jpg" id="520" src="/html/repository/image/IaHIkyCkR2WNhJPa8cqzig.jpg" style="width: 390px; height: 291px; margin-top: 5px; margin-left: 5px;"> < alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/5J4SNYiTSJKTmqRSqqGVHg.jpg" id="521" src="/html/repository/image/5J4SNYiTSJKTmqRSqqGVHg.jpg" style="width: 390px; height: 293px; margin-top: 5px;">

< alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/MN80j1UmQpefC9kHD-i1HQ.jpg" id="522" src="/html/repository/image/MN80j1UmQpefC9kHD-i1HQ.jpg" style="width: 390px; height: 293px; margin-top: 5px; margin-left: 5px;"> < alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/uYyWUJ9qRx6pnfVV3Qx6qw.jpg" id="523" src="/html/repository/image/uYyWUJ9qRx6pnfVV3Qx6qw.jpg" style="width: 390px; height: 294px; margin-top: 5px;">

< alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/z-u-ZdClTHi62Cbw9rAVhg.png" id="524" src="/html/repository/image/z-u-ZdClTHi62Cbw9rAVhg.png" style="width: 390px; height: 527px; margin-top: 5px; margin-left: 5px;"> < alt="" class="imageResponse js-onerror" domain-src="/html/repository/image/3mmmRw32Tpi3Pt5ErG6dJg.jpg" id="525" src="/html/repository/image/3mmmRw32Tpi3Pt5ErG6dJg.jpg" style="width: 390px; height: 514px; margin-top: 5px;">

< class="js_infoDetail_content item_hide"> < class="e_box e_box-000 p_assist"> < class="e_line e_ArticleHline-001 p_ArticleHline"> < class="e_box e_box-000 p_PrevAndNext "> < class="e_box e_box-000 p_previewBox"> < class="e_title e_name-001 p_nameD "> < class="font">上一篇: < class="e_title e_MinorLink-001 p_PreviewTitle" > < class="font">2019年度院女职工欢度“三八”节 < class="e_box e_box-000 p_nextBox"> < class="e_title e_MinorLink-001 p_PreviewTitle"> < class="font">燃!迷你马拉松在嘉定开跑!瞧他们奔跑的身姿多矫健! < class="e_title e_name-001 p_nameE "> < class="font">下一篇: < id="w_rbox-1544096164225" class="w_rbox-001">< class="w_rbox"> < id="content_box-1544096164225" class="e_rbox e_Rbox-000 p_rbox">< id="c_news_category-1544096164250" class="c_news_category-01001"> < class="e_box e_articles-001 p_category"> < class="e_box e_box-000 p_articles js_tree">