< class="main pagebox" data-tmplid="d04acd5a-f6e8-e51b-7cf4-0f7b9a525c66"><>< id="w_wbox-1544499029887" class="w_wbox-001" data-tmpl="true">< class="w_wbox"> < id="content_box-1544499029887" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox">< id="w_common_text-1544086872555" class="reset_style" data-tmpl="true"><>

< id="w_-1544086835405" class="w_-002" data-tmpl="true">< class="w_ animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> < src="http://1.yun300.cn//reixiandianhau_04.png?tenantId=41135&viewType=1&k=1606198653000" alt="热线电话" title="热线电话" width="100%" height="100%" /> < id="w_-1544499059957" class="w_-002" data-tmpl="true">< class="w_ animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> < src="http://1.yun300.cn//logo_002.jpg?tenantId=41135&viewType=1&k=1606198653000" alt="上海建筑设计院有限公司" title="上海建筑设计院有限公司" width="100%" height="100%" /> < id="c_nav_main-15444986326300894" class="c_nav_main-43002" data-tmpl="true"> < > < id="w_bbox-1544092119275" class="w_bbox-001" data-tmpl="true">< class="w_bbox"> < id="content_box-1544092119275" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox">< id="w_common_text-1578047593794" class="reset_style" data-tmpl="true"><>

版权所有 2018 上海建筑设计院(集团)有限公司

< id="w_common_text-1578047688928" class="reset_style" data-tmpl="true"><>

网站建设:中企动力 上海

< id="c_public_htmlCode-15784475653204204" class="c_public_htmlCode-01001" data-tmpl="true"> < id="w_wbox-1544095969340" class="w_wbox-001">< class="w_wbox"> < id="content_box-1544095969340" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox"> < id="w_wbox-1544095969350" class="w_wbox-001">< class="w_wbox"> < id="content_box-1544095969350" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox">< id="c_breadcrumb_nav-1544095969385" class="c_breadcrumb_nav-02001"> < class="e_box e_box-000 p_breadcrumbList" data-ename="面包屑导航"> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumbFirst "> < class="font"> 首页 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end "> < class="font">> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumb contentBox "> < class="font"> 电子巴士 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end "> < class="font">> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-000 p_breadcrumbCurrent"> < class="font"> 文化建设 < id="w_rbox-1544095969360" class="w_rbox-001">< class="w_rbox"> < id="content_box-1544095969360" class="e_rbox e_Rbox-000 p_rbox">< id="w_common_text-1544095969380" class="reset_style"><>

电子巴士

< id="c_news_list-15440961218041734" class="c_news_list-01001"> <> < class="e_box e_articles-001 p_Newslist"> < class="e_box e_box-000 p_news"> < class="e_box e_ListBox-001 p_articles" data-dismoveable data-foreachitem> < class="js_coverUrlTitle item_hide">2020年新春之际,所有“”人欢聚一堂,满怀喜悦迎接一场“团圆”的相聚。 < class="e_box e_NewsBox-001 p_images "> < class="e_image e_image-000 p_thumbnail"> < src="/html/upload/s.png" lazy-src="//01.yun300.cn/repository/image/qf_Kgj_CQr6-E8BXEXBryA.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=41135&viewType=1" class="js_thumb" alt=$info.title /> < class="e_box e_box-000 p_content"> < class="e_box e_box-000 p_header"> < class="e_box e_SerialNumBox-000 p_SerialNum"> < class="e_box e_box-000 p_TitleBox">

< class="font">2020年新春之际,所有“”人欢聚一堂,满怀喜悦迎接一场“团圆”的相聚。

< class="e_box e_ListTagBox-000 p_ListTag"> < class="e_box e_box-000 p_assist"> < class="e_box e_box-000 p_TimeBox "> < class="e_title e_AssistName-001 p_AssistNameA "> < class="font">发布时间: < class="e_title e_AssistInfo-001 p_time"> < class="font"> 2020-01-17 09:43 < class="e_box e_box-000 p_SummaryBox ">
< class="e_box e_box-000 p_about"> < class="e_title e_GuideLink-001 p_ToDetail "> < class="font">查看详情 < class="e_line e_ListHline-001 p_ListHline" data-dismoveable data-foreachitem> < class="e_box e_ListBox-001 p_articles" data-dismoveable data-foreachitem> < class="js_coverUrlTitle item_hide">记院综合二所开展团建活动-广东之行 < class="e_box e_NewsBox-001 p_images "> < class="e_image e_image-000 p_thumbnail"> < src="/html/upload/s.png" lazy-src="//01.yun300.cn/repository/image/f_TZcdg4R3ug2NHvmWZDnQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=41135&viewType=1" class="js_thumb" alt=$info.title /> < class="e_box e_box-000 p_content"> < class="e_box e_box-000 p_header"> < class="e_box e_SerialNumBox-000 p_SerialNum"> < class="e_box e_box-000 p_TitleBox">

< class="font">记院综合二所开展团建活动-广东之行

< class="e_box e_ListTagBox-000 p_ListTag"> < class="e_box e_box-000 p_assist"> < class="e_box e_box-000 p_TimeBox "> < class="e_title e_AssistName-001 p_AssistNameA "> < class="font">发布时间: < class="e_title e_AssistInfo-001 p_time"> < class="font"> 2019-11-23 09:43 < class="e_box e_box-000 p_SummaryBox ">
< class="e_box e_box-000 p_about"> < class="e_title e_GuideLink-001 p_ToDetail "> < class="font">查看详情 < class="e_line e_ListHline-001 p_ListHline" data-dismoveable data-foreachitem> < class="e_box e_ListBox-001 p_articles" data-dismoveable data-foreachitem> < class="js_coverUrlTitle item_hide">2019年度院女职工欢度“三八”节 < class="e_box e_NewsBox-001 p_images "> < class="e_image e_image-000 p_thumbnail"> < src="/html/upload/s.png" lazy-src="//01.yun300.cn/repository/image/WnpmeFVyTOOuiVk1C-QyYA.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=41135&viewType=1" class="js_thumb" alt=$info.title /> < class="e_box e_box-000 p_content"> < class="e_box e_box-000 p_header"> < class="e_box e_SerialNumBox-000 p_SerialNum"> < class="e_box e_box-000 p_TitleBox">

< class="font">2019年度院女职工欢度“三八”节

< class="e_box e_ListTagBox-000 p_ListTag"> < class="e_box e_box-000 p_assist"> < class="e_box e_box-000 p_TimeBox "> < class="e_title e_AssistName-001 p_AssistNameA "> < class="font">发布时间: < class="e_title e_AssistInfo-001 p_time"> < class="font"> 2019-03-08 10:00 < class="e_box e_box-000 p_SummaryBox ">
2019年3月7日下午,我院积极组织女职工们一起欢度“三八”妇女节,并组织观看电影《神奇女侠》。
< class="e_box e_box-000 p_about"> < class="e_title e_GuideLink-001 p_ToDetail "> < class="font">查看详情 < class="e_line e_ListHline-001 p_ListHline" data-dismoveable data-foreachitem> < class="e_box e_ListBox-001 p_articles" data-dismoveable data-foreachitem> < class="js_coverUrlTitle item_hide">2019年1月29日设计院员工一年一度的"家庭盛会"。 < class="e_box e_NewsBox-001 p_images "> < class="e_image e_image-000 p_thumbnail"> < src="/html/upload/s.png" lazy-src="//01.yun300.cn/repository/image/rQ0Poc0JTL6lAdQCyMthGg.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=41135&viewType=1" class="js_thumb" alt=$info.title /> < class="e_box e_box-000 p_content"> < class="e_box e_box-000 p_header"> < class="e_box e_SerialNumBox-000 p_SerialNum"> < class="e_box e_box-000 p_TitleBox">

< class="font">2019年1月29日设计院员工一年一度的"家庭盛会"。

< class="e_box e_ListTagBox-000 p_ListTag"> < class="e_box e_box-000 p_assist"> < class="e_box e_box-000 p_TimeBox "> < class="e_title e_AssistName-001 p_AssistNameA "> < class="font">发布时间: < class="e_title e_AssistInfo-001 p_time"> < class="font"> 2019-01-31 00:00 < class="e_box e_box-000 p_SummaryBox ">
2019年1月29日,上海建筑设计院有限公司在嘉定举办了2018年度年终总结表彰大会暨2019年度迎新联欢会,也是企业和员工一年一度的"家庭盛会"。 表彰会后,一台丰富多彩的晚会马上开始了,今晚,领导、嘉宾和员工们都是主角,整场晚会在创新、创意、竞争、演艺中进行,中间穿插了各项抽奖活动。各个所室群策群力,会前2个月就开始精心筹备节目,发挥建筑设计师的特长,提前录制和编辑了精美的视频大片。专业设计师们表演了多个风格迥异、精彩纷呈的节目,欢呼声、呐喊声、释放无比压力的笑声,整个会场都被我们的激情融化,被我们的热情融化!
< class="e_box e_box-000 p_about"> < class="e_title e_GuideLink-001 p_ToDetail "> < class="font">查看详情 < class="e_line e_ListHline-001 p_ListHline" data-dismoveable data-foreachitem> < class="e_box e_ListBox-001 p_articles" data-dismoveable data-foreachitem> < class="js_coverUrlTitle item_hide">燃!迷你马拉松在嘉定开跑!瞧他们奔跑的身姿多矫健! < class="e_box e_NewsBox-001 p_images "> < class="e_image e_image-000 p_thumbnail"> < src="/html/upload/s.png" lazy-src="//01.yun300.cn/repository/image/2DjHWPwCQrKzG9JlCOm68w.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=41135&viewType=1" class="js_thumb" alt=$info.title /> < class="e_box e_box-000 p_content"> < class="e_box e_box-000 p_header"> < class="e_box e_SerialNumBox-000 p_SerialNum"> < class="e_box e_box-000 p_TitleBox">

< class="font">燃!迷你马拉松在嘉定开跑!瞧他们奔跑的身姿多矫健!

< class="e_box e_ListTagBox-000 p_ListTag"> < class="e_box e_box-000 p_assist"> < class="e_box e_box-000 p_TimeBox "> < class="e_title e_AssistName-001 p_AssistNameA "> < class="font">发布时间: < class="e_title e_AssistInfo-001 p_time"> < class="font"> 2018-09-17 18:04 < class="e_box e_box-000 p_SummaryBox ">
9月15日上午,在上海汽车博览公园,由区委宣传部指导,区社工委、区总工会主办,安亭镇社工委、总工会承办的2018年嘉定区“两新”组织运动会迷你马拉松比赛举行,来自全区40余家“两新”组织的260余名运动员参赛,我院也派出5名同志参加了这次团体赛。迷你马拉松比赛设置为5人团体赛,必须围绕指定路段跑完5圈且5人同时碰线到达终点,计算团体用时时间长短来计算成绩。  经过1个多小时奋力拼搏,顶着酷暑暴晒,院的5位运动员们大汗淋漓,十指相携冲线完赛。“这是自己人生经历中的第一个10公里,很难很辛苦,但是团队合作、同心协力的精神和意志时刻激励自己完赛,拿到人生第一块完赛奖牌,非常开心、难忘!”。  此次由区社工委、区总工会主办的“不忘初心·悦动两新”运动会,助推嘉定“两新”企业增强核心竞争力提供价值引领、精神动力、文化支撑,为实现“两新”组织产业精准转型、企业精美成长营造浓厚的文化氛围。
< class="e_box e_box-000 p_about"> < class="e_title e_GuideLink-001 p_ToDetail "> < class="font">查看详情 < class="e_line e_ListHline-001 p_ListHline" data-dismoveable data-foreachitem> < class="e_box e_OccupyBox-001 p_OccupyBox"> < class="e_pagebox e_pagebox-000 p_page"> < class="pre"> < class="font"> 上一页 < class="pageNum active">1 < class="pageNum">2 < class="pageNum">3 < class="next"> < class="font"> 下一页 < id="w_rbox-1544095969370" class="w_rbox-001">< class="w_rbox"> < id="content_box-1544095969370" class="e_rbox e_Rbox-000 p_rbox">< id="c_news_category-15440960308397870" class="c_news_category-01001"> < class="e_box e_articles-001 p_category"> < class="e_box e_box-000 p_articles js_tree">